Olweusprogrammet

mot mobbning, kränkningar och antisocialt beteende

 

Olweusprogrammet är en serie samordnade, forskningsbaserade åtgärder som går ut på att skapa en skolmiljö där eleverna kan lära, trivas och känna sig trygga.

 

WebbshopAktuellt

Effekter

Olweusprogrammet

Programmet har både förebyggande och åtgärdande insatser. Det är de vuxna som är ansvariga för att bygga en trygg och positiv atmosfär på skolorna där mobbning inte accepteras. Genom Olweusprogrammet får skolpersonalen en samsyn i det mobbningsförebyggande arbetet.  Effekterna av Olweusprogrammet har utvärderats med mycket positiva resultat i nio stora studier till och med 2019 med tillsammans mer än 200000 elever. Nedgången i nivån av mobbning har vanligtvis varit ca 30-50 procent efter åtta månaders arbete med programmet. Programmet har också fått topplacering i oberoende internationella och nationella utvärderingar. Programmet är infört i ett stor antal skolor i Sverige, Norge, USA, Litauen, Island och Tyskland.

Böcker

Nu kan du köpa handledningen online

 

Handledningen ger en detaljerad beskrivning av Olweusprogrammet mot mobbning och antisocialt beteende. Det forskningabaserade programmet är ett så kallat ”Whole School Program” och har centrala åtgärder på tre nivåer: Skolnivå (bl.a skolenkät, förbättrat rastvärdssystem, studie- och handledningsgrupper), klassnivå (klass/skolregler mot mobbning, regelbundna klassmöten med eleverna) och individnivå (allvarliga samtal med inblandade elever och deras vårdnadshavare, individuella handlingsplaner). Det överordnade målet är att minska möjligheterna och belöning för mobbningsbeteende.

Olweusprogrammet är egentligen inte ett ”program” i vanlig mening utan en serie samordnade, forskningsbaserade åtgärder som går ut på att skapa en skolmiljö där eleverna kan lära, trivas och känna sig trygga med lite och helst ingen mobbning. Handledningen visar i detalj hur en skola, i samarbete med en specialtränad Olweusinstruktör, kan införa programmet. Men också skolor, lärare, föräldrar och andra som inte har tillgång till en sådan instruktör, kan ha stort utbyte av handledningen och den forskningsbaserade kunskapen om hur man kan skapa förändring i ”tröga system” som skolor.

bakgrund

Dan Olweus

 

Svenske Dan Olweus, som har varit professor i psykologi vid Universitetet i Bergen i 40 år, räknas allmänt som grundläggaren av mobbning som ett eget forskningsområde. Han genomförde den första vetenskapliga studien av mobbning i världen med 800 pojkar från Stor-Stockholm. Han gjorde också den första interventionsstudien med det som senare blev Olweusprogrammet mot mobbning. Han har också genomfört den första studien av elever som blir mobbade av lärare. Olweus och hans anti-mobbningsprogram har tilldelats en rad priser och utmärkelser, som Nordisk Ministerråds Folkhälsopris  och två priser för ”Distinguished Contributions” av det Amerikanska Psykologförbundet (2011 och 2012).  Olweus är den internationellt mest citerade forskaren i psykologi och pedagogik i Norden och den engelska versionen av boken Mobbning i skolan (1991; Bullying at school, 1993 har översatts till 25 språk.

Kontakta oss om du har frågor

Olweusinstruktörer Sverige

Marie Lindström – Sollentuna

marie.lindstrom.utbildningab@gmail.com

Göran Englund – Göteborg

gorenglund@gmail.com

Helene Olofsson – Sjöbo

helene.olofsson@sjobo.se

Palle Drakenberger – Helsingborg

palle.drakenberger@helsingborg.se

Katarina Witting – Helsingborg

katarina.witting@helsingborg.se