Forskning

Dan Olweus har varit professor i psykologi vid Universitetet i Bergen i 40 år och räknas allmänt som grundläggaren av mobbing som ett eget forskningsområde. Han genomförde den första vetenskapliga studien av mobbning i världen med 800 pojkar från Stor-Stockholm i början av 1970-talet. Åren1983-85 gjorde han i Bergen den första interventionsstudien med det som senare blev Olweusprogrammet mot mobbning. Han har också genomfört den första studien av elever som blir mobbade av lärare.

Artikel från Clemson University, South Carolina, 2018

Dan Olweus vinner Christieprisen 2018