KAMPANJPERIOD MED REDUCERADE PRISER FRAM TILL 20 SEPTEMBER

Nu är – äntligen – e-boken och den tryckta versionen av boken «Olweusprogrammet mot mobbning och antisocialt beteende» (Olweus, 2018) tillgängliga på svenska för inköp i en webbshop på  hemsidan olweus.se. Boken är tillgänglig via Publit.se.  

Vi startar med en kampanjperiod med reducerade priser – fram till och med fredag 20.09. 2019. 

Kampanjperioden är först och främst avsedd för skolor som har använt en  tidigare variant av boken/handledningen och som nu får erbjudande att köpa den uppdaterade versionen till reducerat pris. Priset per e-bok är 140 kr (112 kr + 25 % moms 28 kr som skolan normalt kan återfå) och 350 kr per tryckt bok (330 + med 6% moms 20 kr) plus porto. Tyvärr har inte priset på den tryckta boken kunnat sättas lägre på grund av hög produktionskostnad.

Beställning av ett (1) enstaka exemplar av den tryckta boken eller e-boken kan göras genom att gå in i webbshoppen och ladda ner boken och betala med de möjligheter som webbshopen visar. Alla nerladdningar får en osynlig, individuell, vattenmärkt kod som kopieringsskydd. 

När en skola vill beställa flera exemplar av den tryckta boken och/eller e-boken och betala med faktura, så gäller följande:

Tryckt bok: Representanten för skolan sänder mejl till order@publit.se via formulär i webbshopen.  Där uppger hon/han antal tryckta böcker hon/han vill beställa och ladda ner.  Så sänder Publit boken till fakturadressen och beställaren får faktura. 

E-bok: Representanten för skolan sänder mejl till order@publit.se via formulär i webbshopen.  Där uppger hon/han antal böcker hon/han vill beställa och ladda ner (=alla på skolan som ska få ett exemplar av e-boken).   

  1. Publit sänder representanten en länk till en för skolan speciell widgetshop och representanten delar den länken med dem på skolan som ska ha e-boken. Så kan dessa personer på skolan klicka på länken och ladda ner e-boken utan kostnad (uppgivet pris 0 kr, gratis).  Liksom för enstaka exemplar får alla nerladdningar en osynlig, individuell vattenmärkt kod som kopieringsskydd. 
  2. Dessa nerladdningar till reducerat pris måste ske senast fredag 20 september (sista dag för kampanjperioden).
  3. Publit fakturerar för det antal böcker som skolan har beställt.

Denna form för beställning av flera exemplar av e-boken kan alltså bara göras under kampanjperioden. Från och med 21 september 2019 kommer priset att höjas och beställning av flera exemplar måste ske genom individuella beställningar i widgetshoppen på hemsidan med nytt pris.

OBS! För att läsa e-böcker behövs e-boksläsare som smartphone, surfplatta, läsplatta eller dator med e-boksläsare installerad.

Eventuella frågor sänds till Olweusinstruktör Marie Lindström, marie.lindstrom.utbildningab@gmail.com.

Mer information om programmet finns på de följande sidorna.